random image

Eerste rib van geodetisch dak

Fête de Saint Jean

Submitted by root on Sat, 06/21/2008 - 09:31

Fête de Saint Jean is een oud dorpsfeest wat op veel plaatsen in Frankrijk wordt gevierd.
Een enorme stapel hout wordt dan in de fik gestoken en gelijktijdig zit men te eten en te drinken.
Precies zoals wordt voorgesteld aan het einde van een Astrix en Obelix verhaal.

Een filmpje is te zien op de website van Udo Akemann.

Het jaar hiervoor was ik door enkele dorpsbewoners uitgenodigd om mee te doen. Mee doen is dus komen eten en drinken.
De brandstapel is een berg sloopmateriaal en afval. Oude kippehokken en schuren, maar ook veel pallets.
Gelijk zag ik een mogelijkheid om een oud plan te realiseren: een artistiek evenement in het dorp.
Met mijn Dogtroep kennis zag ik gelijk mogelijkheden.

Tijdens de winter plakte ik een modelletje in elkaar van een Charolais koe. Mijn plan was om van het hout dat toch al in de fik ging, een mooi beest te timmeren. Een week voor het feest, met goedkeuring van de burgemeester begon ik aan de slag.
Ik vroeg iedereen om mee te doen; vrienden uit Nederland maar ook lokale mensen. Dat ging erg goed, de stemming zat er gelijk in. Zo'n groot kunstwerk is op het eerste gezicht even onwennig, maar al spoedig kreeg ik alle steun.

Met groot materieel werd de houten koe op een kar gezet en naar de lokatie van het feest vervoerd.
Het leek haast vanzelf te gaan. Iedereen deed mee en het werd een echte 'community party'.
Als vanouds blijf je tot het laatste moment in de weer om dit keer de horens opnieuw vast te zetten, want die waren in wat boomtakken blijven hangen. De voldoening om de fik er in te steken èn het applaus van je eigen buren maken dat allemaal goed.

Wat gaan we volgend jaar doen?

Op www.sussey.net staat ook een foto van de stier.